Tvinges ut av fengsel i dag

— Jeg føler meg så utrolig maktesløs, sier Ole Sørensen. I dag måhan forlate Oslo fengsel etter åtte trygge og rusfrie måneder.Sørensen er livredd livet som venter utenfor fengselsmurene.