Oldemor har vaskejobb

Hun fortsetter i vaskejobben, selv om hun blir 85 år i morgen. Penger har hun alltid hatt lite av, men hun føler seg rik på andre måter.