UDI vil ta arbeidstillatelsen

I går fikk Vilys og Gustaitis igjen passene. Men de jubler ikke. Desiste dagene har tatt søvnen og arbeidsgleden fra de to litauerne.