Krever ekstra til buss

Den store omleggingen av busstilbudet neste år må følges av øktebevilgninger fra fylket for å bli bra nok, mener politikere ogadministrasjon i Stavanger kommune.