Kommunen kan ikkje ta vekk sorga

Bilulukke i Byfjordtunnelen. Drap på Orstad. Gisseldrama i Hjelmeland. I kva tilfelle, og korleis, skal det offentlege stilla opp når det uventa og tragiske skjer?