Røde Kors trenger flere telefonvakter

Barn og Unges Kontakttelefon trenger flere frivillige til å bemanne telefonen, opplyser distriktskoordinator Liv Alsaker Sande i Rogaland Røde Kors.