Må gje klarare signal om eldresatsing

Harald Solbakken (KrF) er slett ikkje sikker på at det vil komma meir statlege pengar til eldre— satsing.