Inviterer barn og unge til friidrett

Kan du hoppe like langt som du er høy? Finn det ut under friidrettens dag i Giskehallen neste torsdag.