Lever godt utenfor glasstaket

— Glasshuset i Bodø trekker folk til sentrum, mener butikkeiere utenfor huset.