Advarer mot blåskjell fra Lundsvågen

Statens Næringsmiddeltilsyn advarer folk mot å spise blåskjell. Vedni områder langs norskekysten er forekomsten av giftige alger høy.