Stonehenge

Ingen tvil, Stonhenge er Storbritannias viktigste nasjonale symbol.