Retter søkelyset mot barneulykker

Ulykker blant barn står i fokus når Rogaland Røde Kors skal markereden internasjonale førstehjelpdagen 13.september.