- Flertallet brøt avtale om fordelingen av verv

Frp reagerer på at det som største parti ikke fikk en av de to komitélederne i Time.