Gjesdal på botn i på barnehagedekning

Sidan sist val er det ikkje bygd nokon kommunale barnehagar i Gjesdal. Ein privat barnehage opna på Ålgård oktober 2002.