Sykehusledelsen lite glad for høye tvangstall i psykiatrien

Helse Stavanger ligger fortsatt på landstoppen i bruk av tvangsmidler, selv om bruken har gått ned med 50 prosent de siste to årene.

Helse Stavanger ligger fortsatt på topp i Norge når det gjelder bruk av tvangsmidler, blant annet belter.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Etter flere års arbeid for å få tvangsmiddelbruken i Helse Stavanger ned, har Stavanger universitetssjukehus (SUS) fortsatt den høyeste bruken av tvangsmidler i landet.

– Vi er ikke fornøyd, konstaterer Helle Schøyen, klinikksjef psykisk helsevern voksne.

Helsedirektoratets statistikk for 2015 viser at 10,1 prosent av innlagte pasienter ved SUS har minst ett vedtak om bruk av tvangsmidler. Nest høyest tall har Helse Bergen med 8,8 prosent. Best i klassen er Nordlandssykehuset med 3,1 prosent.

Mangelfull statistikk

– Noe av problemet er at det ikke har eksistert nasjonal statistikk som har vært til å stole på. Vi har egentlig ikke visst hvor vi har befunnet oss. I vårt helseforetak har vi svært god kontroll på registreringen, sier Schøyen.

De nye tallene fra Helsedirektoratet kommer etter at VG i fjor vår avslørte at helsemyndighetene manglet oversikt over den faktiske tvangsmiddelbruken ved norske sykehus. Direktoratet mangler fortsatt nye tall fra tre av landets sykehus, ifølge avisen.

Les også

Sivilombudsmannen vil undersøke tvangsbruken ved SUS

Tvangsmiddelbruken i Stavanger er likevel på kraftig retur.

– Fra 2014 til 2016 ser vi en kraftig nedgang. Det gjelder særlig på bruk av belter der vi ser en nedgang på mer enn 50 prosent. Vi jobber med dette nesten daglig og har gjort mange tiltak, sier hun.

Assisterende klinikksjef Sølve Braut utdyper:

– Vi prøver å holde kontroll over pasientflyten og hindre overbelegg inne på sengepostene. Det har vært viktig. Vi prøver også å følge våre egne tall tettere og ha en tett dialog med ledere og vedtaksansvarlige - altså overleger og psykologer som har lov til å fatte vedtak om tvangsbruk. Sammen går vi gjennom tallene og reflekterer rundt tvangsbruken og hva vi kan gjøre annerledes.

– Har praksisen ved SUS endret seg?

– Pasientbelegget er vesentlig. Mens vi tidligere hadde overbelegg ved alle sengeposter, hadde vi i 2015 ikke overbelegg overhodet. Bedre pasientbehandling og tettere pasientkontakt er viktig. Vi jobber også med enkelte grupper pasienter for å møte dem med mer frivillig behandling. Flere frivillige innleggelser på bekostning av tvang gir også pasientene bedre mestring, sier Schøyen.

Skal lære av andre

Sykehuset har søkt Helsedirektoratet om penger til et prosjekt for reduksjon av tvang.

– Blant annet har vi avtalt en hospiteringsordning med Lovisenberg sykehus i Oslo for å se hva de gjør i praksis. Der kan det være mye å lære, sier hun og viser til at Lovisenberg har redusert tvangsmiddelbruken med 85 prosent.

Braut og Schøyen legger likevel ikke skjul på at arbeidet er utfordrende.

– Utfordringen vår dreier seg om bemanning. Kompetansen har bedret seg. Mens det tidligere har vanskelig å rekruttere både legespesialister, overleger, psykologspesialister, sykepleiere og vernepleiere, er situasjonen nå i betydelig bedring, sier hun.

– Det er likevel en utfordring å klare å holde lavt nok pasientbelegg fordi en presses mot økonomiske rammer som kan gjøre det krevende å opprettholde dagens drift. For mennesker i akutte kriser er gode romlige forhold og utearealer viktig. Da bygget ble reist, var det blant landets mest moderne. Vi kunne ønsket oss endringer i både bygningsmessige forhold og uteområder, sier Schøyen - vel vitende om at psykiatrien fortsatt skal ligge på Våland når det nye sykehuset på Ullandhaug står klart.

Publisert: