• Her er de alternative traseene for ny E39.

Eigersund-ordfører: – De har bestemt seg for indre trasé for ny E39

Vegvesenet og «Nye Veier» forsikrer at alt fortsatt er åpent når det gjelder trasévalg. - Hvorfor høres det da ut som om de har bestemt seg for indre trasé? spør Egersund-ordføreren.