• Tillitsvalgte sykepleiere ved SUS mener det er uholdbart at psykisk syke pasienter blir korridorpasienter. Ifølge Eivin Ansnes og Mette Øfstegaard er det i dag overbelegg på alle poster på spesialavdeling for voksne på sykehuset. Foto: Jon Ingemundsen

Psykisk syke må legges på røykerom

Det er overbelegg på samtlige sengeposter for voksne ved psykiatrisk divisjon på SUS. Tillitsvalgte mener at forholdene går på helsen løs.