• Merete Eik overtok jobben etter Finn Olsen under en tilstelning i havnevesenets lokaler i dag. FOTO: Lars Idar Waage

Toppskifte hos havnevesenet

Med den tunge nøkkelen til havnedirektørens kontor som synlig bevis, heter den nye sjefen for Stavangerregionen Havn IKS nå Merete Eik.