• Med knappes mulig flertall vedtok politikerne å gjøre røyking forbudt i arbeidstida i Stavanger kommune. FOTO: Scanpix

Politisk flertall for røykfri kommune

Det er fortsatt flertall for å gjøre Stavanger kommune til en totalt røykfri arbeidsplass.