• Da Jøsenfjorden skule (bildet) ved Vadla ble nedlagt i fjor, lovet lokalpolitikerne at det skulle satses på Jøsneset skule på Skiftun i stedet. Men rett før sommerferien vedtok Hjelmeland kommunestyre å legge ned skolen på Jøsneset også. Heidi Hjorteland Wigestrand

For dyrt med skole i nabokommunen

Rådmannen i Hjelmeland vil ikke gi åpning for at elever fra Jøsenfjorden skal få gå på skole i Suldal.