• Verneombud Marianne Larsen og medlem i samarbeidsutvalget Inger Helen Aanestad er ikke fornøyd med begrunnelsen Sandnes Eiendom gir for å bygge inne lekeområdet til de minste ungene i barnehagen. Fredrik Refvem

Bråker 0 til 3-åringer så mye at naboer må skjermes?

Støygjerde, til over 300.000 kroner, som skulle skjerme naboer fra bråket til de minste barna i Jønningheia barnehage, er nå satt på vent. Sandnes Eiendom vil se nærmere på avtalene.