• Ulven kommer! Fra venstre Marcus Debes, Markus Grødem Kambo, Fredy Angel Bueno Godoy. Jon Ingemundsen

På besøk 30 ble Per en ulv

Hadde Per A. Thorbjørnsen vært like populær blant velgerne som blant barna i denne barnehagen, hadde Venstre fått 100 prosents oppslutning i Stavanger til høsten.