- Naboene har blitt hørt

Men klagene er ikke tatt til følge, skriver kommunen i sitt svarbrev. — Prosjektet har blitt bearbeidet i etterkant, opplyser byggesakssjefen.