Derfor er SV mot Rogfast og fire felt til Kristiansand

SV-topp mener E 39 mellom Stavanger og Kristiansand blir en vei for de rike.

Solfrid Lerbrekk (SV) satser på stortingsplass med motstand mot Rogfast.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Høyre frykter full stopp (se egen sak) for fornyelse på E 39 i Rogaland etter valget dersom Ap og Sp blir avhengig av MDG, SV og Rødt i Stortinget for å sikre flertall.

Nå får Høyre svar på kritikken fra SV.

Les også

Høyre frykter full veistopp i Rogaland

Les også

MDG-profil spretter sjampanjen hvis Rogfast stoppes

Les også

Rødt vil opprette NTP-fond med oljepenger

SV stemte for nye E 39-prosjekter i Stortinget

1. kandidat Solfrid Lerbrekk for Rogaland SV svarer at SV stemte for E39-strekningene Hove-Ålgård og Smiene-Harestad, men mot Rogfast og Ryfast.

Se SVs ti øverste prioriteringer i egen faktaramme.

I motsetning til dagens regjering, prioriterer SV å få mer gods over på sjø og bane, påpeker Lerbrekk.

– Nye Veier AS har tappet Statens vegvesen for kompetente folk og flere titalls millioner i driftsmidler, og selskapet kan bare vise til besparelser fordi selskapet overtar de mest lønnsomme prosjektene fra Vegvesenet. SV vil legge ned selskapet og hente tilbake prosjektene til Vegvesenet.

– Hvorfor stemte dere for en bypakke med Hove-Ålgård og Smiene-Harestad når dere er mot kapasitetsøkende veiprosjekter som jo dette er?

– Vi gjør det for å få gjennomgangstrafikken ut av byen. Det ligger i Bypakke Nord-Jæren som er en del av byvekstavtalen med Nord-Jæren, der hovedmålet er at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas kollektivt, med sykkel eller gange, sier Lerbrekk.

Mener E 39 sørover blir en vei for de rike

– Vi har gått mot fire felt til Kristiansand, fordi det tar altfor mye matjord og vil bli sinnssykt dyrt. 500 kroner hver vei i bompenger gjør det til en vei for de rike. Rogfast og Ryfast har vi gått imot. Rett og slett fordi det er dårlig for miljøet og blir utrolig dyrt. Vi kunne ha tatt gratis ferje i nærmest all framtid for de samme pengene, sier hun.

– SV bruker ikke mindre penger på samferdsel, men prioriterer pengebruken annerledes og på kollektivtrafikk, sykkel og gangfelt, fordi det er mer framtidsrettet. Vi vil ikke bygge motorveier i særlig grad, heller ikke en tredje rullebane på Gardermoen. Vi sparer miljøet og kan prioritere å bruke penger på lyntog fra øst til vest, inkludert bane til Haugesund, Stavanger og Bergen. Norge er landet i Europa med mest trafikkerte luftveistrekninger innenlands. Det er ekstreme mengder folk som reiser med fly innenlands.

– Hva burde flyprisene vært innenlands. Doblet?

– Det vil jeg ikke ha noen mening om, men jeg vil at det heller skal satses på lyntog mellom de store byene. Norge er egentlig et U-land med tanke på det dårlige jernbanenettet vi har.

– Er SV trygg på at sin samferdselspolitikk ikke hindrer verdiskaping og vekst i næringslivet eller truer arbeidsplasser?

– Ja. Vi vil selvsagt ha vekst i næringslivet og i antall arbeidsplasser, men dette handler ikke bare om samferdsel. Dette handler også om å flytte gods fra vei til sjø og bane og om å gjøre ting mer miljøvennlig, sier hun.

Publisert: