• Kristian Jacobsen

Tidlig start med fremmedspråk

Hvis du synes det er et problem å telle til hundre på spansk eller tysk, kan du jo spørre elevene i sjette klasse på Vigrestad storskule om hjelp.