• Tor Inge Jøssang.

Bygda klar for bytrøytte

Når det blir fælt nok å bu i byane, vender folk nasane mot bygdene.