• Erik Holsvik

- Pakistanske kristne led på grunn av karikaturtegningene