• Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) vil skjerpe inn boplikten. Odd Pihlstrøm

Flere kan få boplikt