• En havørn er på matjakt.Bildet er tatt på Helgeland i Nord-Norge. Fredrik Refvem

– Havørnen seilte over oss