Turfolket mot villaeiere på Gausel

Turfolk frykter at mektige villaeiere skal lykkes i å holde allmennheten ute fra strandsonen på Gausel.