- Vi ser at oppsøkende arbeid har god virkning blant unge