• 95 av 100 bompasseringer på Nord -Jæren skjer i AutoPASS-feltene. Foto: Jan Tore Glenjen

204 millioner bom-kroner ut på veiene