Ber Arbeidstilsynet gripe inn mot beordringer

Politiets tillitsvalgte !henvender seg til Arbeidstilsynet for å stoppe alle beordringene og den planlagte overtidsbruken.