Vannpris til Stavanger-mann

Vannprisen 2008 til Torleiv Bilstad Professor Torleiv Bilstad fra Universitetet i Stavanger er tildelt Vannprisen 2008.