172 gram hasj beslaglagt

En kleppsbu i 20-årene som tidligere er domfelt, har erkjent oppbevaringen av stoffet.