58,5 millioner for Garborg

Nytt bibliotek og Garborgsenter blir 7 millioner kroner dyrere enn budsjettert.