• Fredrik Refvem

Hemmelig flytteplan for Jåttå

Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå ved Stavanger vurderes nedlagt om få år og flyttet til Landsdels— kommando Nord-Norge på Reitan ved Bodø.