Blir hjemme med Frp-modellen

Mange kvinner i omsorgsyrker vil tape på å jobbe hvis Frps modell for barnetrygd blir en realitet. — Vi ville nok jobbet mindre, sier hjelpepleiere på Vågedalen sykehjem.