RV vil saksøke steinleverandør

Hvis det viser seg at leverandøren av granitten til Torget har brutt forutsetningene i kontrakten, bør kommunen gå til erstatningssak, mener RVs representant i bystyret.