Giftfunn i fem Sandnes-barnehager

I fem barnehager i Sandnes er det funnet konsentrasjoner av miljøgifter som overstiger tiltaksgrensene.