• Fredrik Refvem

Signal-leverandør tar avslaget til etterretning

Jernbanetilsynet godkjenner ikke signalanlegget til godsterminalen. ABB er overrasket.