• Thomas Fosse

Ny mobiltrend redder liv

ICE står for «In case of emergency» og kan redde livet ditt. Du lagrer nærmeste pårørende på telefonlista under ICE.