Urban Sjøfront hedret

Statsbygg ga sin første inspirasjonspris til Urban Sjøfront i Stavanger for fremragende samarbeid om kulturplanlegging.