• Lange køer utenfor Maxi i Sandnes. Jan Tore Glenjen

Trafikkløsninger først, utbyggingen må komme siden

Skal Sandnes ta på seg utbyggingsoppgaver for regionen framover, må veier og kollektivtransport komme før utbygging. Det krever politikerne i Sandnes.