Helse Vest med minst underskudd

Helse Vest ligger an til et resultat for 2007 med bare 100 millioner i underskudd. I prosent av totalbudsjett er det best av de fire regionale helseforetakene.