• Tor Inge Jøssang

Fylkesmannen sier nei til fradeling på Heia