Fortsatt boplikt i Sirdal

På Myraleitet ovenfor Ålsheia har Sirdal solgt subsidierte eneboligtomter med boplikt for bare 55.000 kroner.