• Trygve Forgaard. Knut S. Vindfallet

Etterlyser bedre markedsføring

Stavangerregionen har ikke satset nok på å gjøre seg attraktiv i resten av Norge.