Mister trygda mens Nav behandler søknaden

I fire år har Jan Andersen vært avhengig av uføretrygd etter en alvorlig sykdom. Nylig fikk han beskjed om at pengene kan bli borte et halvt år mens Nav behandler søknaden om en ny periode.