• Politibetjent Kjetil Lussand, til venstre, og politioverbetjent Åge Vatnedal med de 35 bøtene som ble delt ut til båtførere i løpet av helga. (Foto: Anders Minge)

Åtte ganger fartsgrensen med promille

I løpet av helgen ble det delt ut 35 forenklede forelegg til båtførere i Stavanger. Politiet frykter alvorlige ulykker i løpet av sommeren.